menu
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
Data Redaktor Zmiana
24.09.2020 12:07:35 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Oświadczenie o braku powiązań do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
24.09.2020 12:07:23 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wykaz usług dot.nadzorowania w okresie ostatnich 3 lat do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
24.09.2020 12:07:09 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
24.09.2020 12:06:57 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku wykluczenia do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
24.09.2020 12:06:41 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Formularz oferty cenowej do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
24.09.2020 12:05:48 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
24.09.2020 12:02:25 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
24.09.2020 11:59:43 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Informacja o sesji do artykułu XX Sesja Rady Gminy
24.09.2020 11:59:26 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł XX Sesja Rady Gminy
24.09.2020 11:58:33 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda Maleniecka do artykułu Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda Maleniecka
24.09.2020 11:58:11 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda Maleniecka
23.09.2020 14:18:35 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Informacja z otwarcia ofert
23.09.2020 14:18:15 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Informacja z otwarcia ofert
23.09.2020 13:06:26 Mateusz Kuleta Edytowano artykuł Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej
23.09.2020 13:01:52 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej
21.09.2020 13:34:09 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Informacja z otwarcia ofert
21.09.2020 13:33:39 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Informacja z otwarcia ofert
21.09.2020 13:00:38 Mateusz Kuleta Edytowano artykuł Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska
21.09.2020 12:59:57 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Komunalnego
21.09.2020 12:59:30 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Komunalnego
21.09.2020 12:59:11 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska
21.09.2020 12:58:52 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska
18.09.2020 11:26:04 Mateusz Kuleta Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.09.2020 11:25:49 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.09.2020 11:24:31 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.09.2020 11:22:54 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.09.2020 11:21:44 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.09.2020 13:05:29 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wyjaśnienie do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
16.09.2020 13:04:13 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wyjaśnienia do SIWZ do artykułu Wyjaśnienie do SIWS
16.09.2020 13:03:51 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Wyjaśnienie do SIWS
16.09.2020 12:55:37 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Unieważnienie do artykułu Unieważnienie postępowania
16.09.2020 12:55:13 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Unieważnienie postępowania
16.09.2020 12:43:31 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania do artykułu Unieważnienie postępowania
16.09.2020 12:42:56 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Unieważnienie postępowania
14.09.2020 12:58:16 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Ogłoszenie - Baza konkurencyjności do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
14.09.2020 12:57:34 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Oświadczenie o braku powiązań do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
14.09.2020 12:57:02 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wykaz usług dot. nadzorowania w okresie ostatnich 3 lat do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
14.09.2020 12:56:23 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Wykaz osób do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
14.09.2020 12:55:45 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku wykluczenia do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
14.09.2020 12:54:52 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
14.09.2020 12:54:40 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Zaproszenie do złożenia oferty do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
14.09.2020 12:53:53 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty
09.09.2020 13:41:25 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
09.09.2020 13:40:59 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Zmiana zaproszenia do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
09.09.2020 13:40:44 Mateusz Kuleta Usunięty załącznik Informacja dla wykonawców z artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
09.09.2020 13:38:30 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Informacja dla wykonawców do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty
09.09.2020 13:23:31 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.09.2020 13:23:13 Mateusz Kuleta Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.09.2020 11:59:15 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Zal. nr 3 do wyjaśnienia do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
09.09.2020 11:59:07 Mateusz Kuleta Dodany załącznik Zal. nr 2 do wyjaśnienia do SIWZ do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
menu