menu
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
Data Redaktor Zmiana
15.05.2024 15:20:54 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej, Pana Krzysztofa Lichocika w/g stanu na dzień 31.12.2016 r. z kategorii 2017
15.05.2024 15:20:52 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej, Pani Grażyny Szczepanik w/g stanu na dzień 31.12.2016 r. z kategorii 2017
15.05.2024 15:20:50 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej, Pani Urszuli Piwowarczyk w/g stanu na dzień 31.12.2016 r. z kategorii 2017
15.05.2024 15:20:48 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rudzie Malenieckiej, Pana Michała Wróbla w/g stanu na dzień 31.12.2016 r. z kategorii 2017
15.05.2024 15:20:46 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rudzie Malenieckiej, Pana Michała Wróbla złożone w związku z odejściem ze stanowiska z kategorii 2017
15.05.2024 15:20:44 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rudzie Malenieckiej, Pani Anny Soboń złożone w związku z objęciem stanowiska z kategorii 2017
15.05.2024 15:20:39 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rudzie Malenieckiej, Pani Anny Soboń złożone w związku z odejściem ze stanowiska z kategorii 2017
15.05.2024 15:20:32 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rudzie Malenieckiej, Pana Tomasza Śliwińskiego złożone w związku z objęciem stanowiska z kategorii 2017
15.05.2024 15:20:16 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rudzie Malenieckiej, Pana Michała Wróbla w/g stanu na dzień 31.12.2015 r. z kategorii 2016
15.05.2024 15:20:15 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej, Pani Urszuli Piwowarczyk w/g stanu na dzień 31.12.2015 r. z kategorii 2016
15.05.2024 15:20:13 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej, Pani Grażyny Szczepanik w/g stanu na dzień 31.12.2015 r. z kategorii 2016
15.05.2024 15:20:11 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej, Pana Krzysztofa Lichocika w/g stanu na dzień 31.12.2015 r. z kategorii 2016
15.05.2024 15:20:09 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudzie Malenieckiej, Pani Barbary Spiechowicz. w/g stanu na dzień 31.12.2015 r. z kategorii 2016
15.05.2024 15:19:52 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudzie Malenieckiej, Pani Barbary Spiechowicz. w/g stanu na dzień 31.12.2014 r. z kategorii 2015
15.05.2024 15:19:48 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej, Pana Krzysztofa Lichocika w/g stanu na dzień 31.12.2014 r. z kategorii 2015
15.05.2024 15:19:46 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej, Pani Grażyny Szczepanik w/g stanu na dzień 31.12.2014 r. z kategorii 2015
15.05.2024 15:19:44 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej, Pani Urszuli Piwowarczyk w/g stanu na dzień 31.12.2014 r. z kategorii 2015
15.05.2024 15:19:40 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rudzie Malenieckiej, Pana Michała Wróbla w/g stanu na dzień 31.12.2014 r. z kategorii 2015
15.05.2024 15:19:21 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rudzie Malenieckiej, Pana Michała Wróbla w/g stanu na dzień 31.12.2013 r. z kategorii 2014
15.05.2024 15:19:19 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej, Pani Urszuli Piwowarczyk w/g stanu na dzień 31.12.2013 r. z kategorii 2014
15.05.2024 15:19:15 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej, Pani Grażyny Szczepanik w/g stanu na dzień 31.12.2013 r. z kategorii 2014
15.05.2024 15:19:13 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej, Pana Krzysztofa Lichocika w/g stanu na dzień 31.12.2013 r. z kategorii 2014
15.05.2024 15:19:10 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudzie Malenieckiej, Pani Barbary Spiechowicz. w/g stanu na dzień 31.12.2013 r. z kategorii 2014
15.05.2024 15:18:46 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe Pani Małgorzaty Staszczyk Skarbnika Gminy, wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. z kategorii 2018
15.05.2024 15:18:34 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe Pani Małgorzaty Staszczyk Skarbnika Gminy, wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. z kategorii 2017
15.05.2024 15:18:25 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Staszczyk na dzień 31.12.2015 r. z kategorii 2016
15.05.2024 15:18:12 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Staszczyk na dzień 31.12.20143 r. z kategorii 2015
15.05.2024 15:18:01 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Staszczyk na dzień 31.12.2013 r. z kategorii 2014
15.05.2024 15:17:38 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Pieca, Sekretarza Gminy, wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. z kategorii 2017
15.05.2024 15:17:25 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Pieca na dzień 31.12.2015 r. z kategorii 2016
15.05.2024 15:17:00 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Pieca na dzień 31.12.2014 r. z kategorii 2015
15.05.2024 15:16:49 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Pieca na dzień 31.12.2013 r. z kategorii 2014
15.05.2024 15:16:12 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Pieca, za-cy Wójta Gminy, wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. z kategorii 2018
15.05.2024 15:16:01 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Pieca, za-cy Wójta Gminy, wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. z kategorii 2017
15.05.2024 15:15:35 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Pieca na dzień 31.12.2014 r. z kategorii 2015
15.05.2024 15:15:19 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska za-cy Wójta z kategorii 2014
15.05.2024 15:15:17 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Pieca w związku z powołaniem na stanowisko za-cy Wójta i sekretarza z kategorii 2014
15.05.2024 15:15:15 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Pieca na dzień 31.12.2013 r. z kategorii 2014
15.05.2024 15:14:17 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu w związku z udzielonym upoważnieniem do wydawawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. z kategorii 2019
15.05.2024 15:14:15 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe pracownika Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej, Pani Anny Kośki, złożone w ciągu 30 dni od dnia otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta z kategorii 2019
15.05.2024 15:13:57 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu w związku z udzielonym upoważnieniem do wydawawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. z kategorii 2018
15.05.2024 15:13:55 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu w związku z cofnięciem upoważnienienia do podpisywania decyzji administracyjnych z kategorii 2018
15.05.2024 15:13:40 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Ruda Maleniecka złożone wg. stanu na 31.12.2020 r. z kategorii Kadencja 2018-2023
15.05.2024 15:13:37 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Ruda Maleniecka złożone wg. stanu na 31.12.2019 r. z kategorii Kadencja 2018-2023
15.05.2024 15:13:30 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Ruda Maleniecka, wg. stanu na 31.12.2018 r. z kategorii Kadencja 2018-2023
15.05.2024 15:13:14 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Ruda Maleniecka, w ciągu 30 dni od dnia ślubowania z kategorii Kadencja 2018-2023
15.05.2024 15:12:59 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy, Pana Leszka Kucy z kategorii Kadencja 2014-2018
15.05.2024 15:12:44 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy z kategorii Kadencja 2010-2014
15.05.2024 15:12:08 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu w związku z udzielonym upoważnieniem do wydawawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. z kategorii 2017
15.05.2024 15:12:06 Mateusz Kuleta Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu w związku z cofnięciem upoważnienienia do podpisywania decyzji administracyjnych z kategorii 2017
menu