menu
menu
drukuj

2009-05-06 09:14:37

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Informujemy, że zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1651) złożenie dokumentu elektronicznego (wniosku, podania lub innej czynności w postaci elektronicznej) do Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej odbywa się w następujący sposób:

1. Za pośrednictwem platformy e-PUAP -  z możliwością wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Ruda Maleniecka: /RGRM/skrytka.

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
 • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP
 • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.
  Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na ePUAP
 • posiadanie profilu zaufanego (profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
  Aby uzyskać profil zaufany należy:
  I sposób – dla wszystkich obywateli:
  1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2.    wypełnić wniosek o założenie profilu  ,
  3.    udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.
 • II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
  1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3.    potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.
2. Dostarczenie dokumentów elektronicznych w godzinach 7:30 – 15:00 do Kancelarii Urzędu Gminy mieszczącej się w pokoju nr 3 na stępujących nośnikach danych:
 
 • płyta CD-RW
Nośnik musi mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
3. Przesłanie dokumentu elektronicznego za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl bez możliwości uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.
 
Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 
Akceptowalne formaty załączników to:
•         doc, rtf
•         xls
•         csv
•         txt
•         gif, tif, bmp, jpg
•         pdf
•         zip

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne stronie wystawcy swojego certyfikatu.
 

Informacje o artykule

Autor: Jan Kowalczyk
Zredagował(a):
Data powstania: 06.05.2009 09:14
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018 08:08
Liczba wyświetleń: 7543

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 23.05.2018 08:07 Jan Kowalczyk
2 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 23.05.2018 08:06 Jan Kowalczyk
3 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 23.05.2018 08:03 Jan Kowalczyk
4 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 23.05.2018 08:01 Jan Kowalczyk
5 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 23.05.2018 08:00 Jan Kowalczyk
6 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 22.05.2013 13:28 Jan Kowalczyk
7 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 22.05.2013 13:26 Jan Kowalczyk
8 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 27.03.2012 18:08 Jan Kowalczyk
9 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 28.04.2011 11:32 Jan Kowalczyk
10 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 28.04.2011 11:32 Jan Kowalczyk
11 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 28.04.2011 11:31 Jan Kowalczyk
12 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 05.02.2010 20:36 Jan Kowalczyk
13 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 05.02.2010 20:35 Jan Kowalczyk
14 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 13.10.2009 10:59 Jan Kowalczyk
15 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 13.10.2009 10:54 Jan Kowalczyk
16 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 06.05.2009 09:15
17 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 06.05.2009 09:15
18 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 06.05.2009 09:14
menu