menu
menu
drukuj

2019-07-11 07:52:40

Statuty Sołectw


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Statu...a.pdf Statuty Sołectw Gminy Ruda Maleniecka 2019-07-11 07:57:02 Kowalczyk Jan

Informacje o artykule

Autor: Maria Banasik
Zredagował(a): Jan Kowalczyk
Data powstania: 11.07.2019 06:52
Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2019 06:53
Liczba wyświetleń: 1469

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 sTATUTY SOŁECTW 11.07.2019 06:52 Jan Kowalczyk
drukuj

2009-05-06 15:58:59

Sołectwa


Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 26) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt. Rada nadzoruje działalność sołectwa.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI SOŁECKICH GMINY RUDA MALENIECKA:


Sołectwo
Imię i nazwisko sołtysa
Cieklińsko  
Cis Karolina Barcicka-Kaczor
Dęba  
Dęba Kolonia Łukasz Bajer
Hucisko Grzegorz Rzadkowski
Koliszowy Emilia Wiaderna
Kołoniec  
Lipa Stanisław Olejnik
Machory Lucyna Strychalska
Maleniec Agnieszka Szustak
Młotkowice  
Ruda Maleniecka  
Strzęboszów Marianna Padusińska
Szkucin Małgorzata Wydra
Tama Elżbieta Najman
Wyszyna Fałkowska Małgorzata Młodzińska 
Wyszyna Machorowska Marianna Michalska
Wyszyna Rudzka  

 

Informacje o artykule

Autor: Jan Kowalczyk
Zredagował(a):
Data powstania: 06.05.2009 14:58
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2021 08:16
Liczba wyświetleń: 5345

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Sołectwa 22.09.2021 08:16 Mateusz Kuleta
2 Sołectwa 30.08.2021 12:57 Mateusz Kuleta
3 Sołectwa 12.02.2021 12:05 Mateusz Kuleta
4 Sołectwa 12.10.2020 10:56 Mateusz Kuleta
5 Sołectwa 12.10.2020 10:55 Mateusz Kuleta
6 Sołectwa 09.10.2020 13:34 Mateusz Kuleta
7 Sołectwa 04.04.2019 13:13 Jan Kowalczyk
8 Sołectwa 04.04.2019 13:08 Jan Kowalczyk
9 Sołectwa 17.04.2018 13:17 Jan Kowalczyk
10 Sołectwa 23.11.2017 09:29 Jan Kowalczyk
11 Sołectwa 25.06.2015 11:49 Jan Kowalczyk
12 Sołectwa 25.06.2015 11:46 Jan Kowalczyk
13 Sołectwa 09.12.2014 12:10 Jan Kowalczyk
14 Sołectwa 10.12.2013 12:26 Jan Kowalczyk
15 Sołectwa 10.12.2013 12:22 Jan Kowalczyk
16 Sołectwa 30.10.2013 08:10 Jan Kowalczyk
17 Sołectwa 30.10.2013 08:09 Jan Kowalczyk
18 Sołectwa 10.10.2013 10:33 Jan Kowalczyk
19 Sołectwa 22.02.2011 09:10 Jan Kowalczyk
20 Sołectwa 22.02.2011 09:01 Jan Kowalczyk
21 Sołectwa 29.12.2010 14:00 Jan Kowalczyk
22 Sołectwa 02.07.2009 07:56 Jan Kowalczyk
23 Sołectwa 02.07.2009 07:55 Jan Kowalczyk
24 Sołectwa 02.07.2009 07:53 Jan Kowalczyk
25 Sołectwa 30.06.2009 09:45 Jan Kowalczyk
26 Sołectwa 15.06.2009 08:48 Jan Kowalczyk
27 Sołectwa 06.05.2009 14:58
menu